تصویری از چهره جدید بهرام بیضایی

تصویری تازه از بهرام بیضایی در حال دست به دست شدن است که تغییر چهره این کارگردان سرشناس برخی را نگران کرده است . تصویری تازه از بهرام بیضایی در حال دست به دست شدن است که تغییر چهره این کارگردان س

تصویری از چهره جدید بهرام بیضایی تصویری تازه از بهرام بیضایی در حال دست به دست شدن است که تغییر چهره این کارگردان سرشناس برخی را نگران کرده است .


تصویری تازه از بهرام بیضایی در حال دست به دست شدن است که تغییر چهره این کارگردان سرشناس برخی را نگران کرده است.منبع : پايگاه خبري تحليلي انتخاب