تا سال ۱۴۲۰ به بحران آبی وارد خواهیم شد

رئیس حوضه آبریز فلات مرکزی و حوضه‌های شرقی کشور در باره تغییرات سرانه آب تجدیدپذیر و جمعیت کشور طی یک قرن اخیر افزود: در چهار دهه گذشته، سرانه آب تجدیدپذیر کشور، یک‌سوم شده است. با ادامه این روند و اف

تا سال ۱۴۲۰ به بحران آبی وارد خواهیم شد رئیس حوضه آبریز فلات مرکزی و حوضه‌های شرقی کشور در باره تغییرات سرانه آب تجدیدپذیر و جمعیت کشور طی یک قرن اخیر افزود: در چهار دهه گذشته، سرانه آب تجدیدپذیر کشور، یک‌سوم شده است. با ادامه این روند و افزایش جمعیت به ۱۰۶ میلیون نفر در سال ۱۴۲۰، پیش‌بینی می‌شود سرانه آب تجدیدپذیر کشور به حدود ۹۷۶ مترمکعب در سال کاهش یابد که بر اساس شاخص فالکن مارک به معنای عبور کشور از شرایط فعلی (تنش آبی) به شرایط بحران آبی در سال ۱۴۲۰ است.


ایرنا: رئیس حوضه آبریز فلات مرکزی و حوضه‌های شرقی کشور گفت: در حال حاضر حدود ۸۸.۹ درصد آب تجدیدپذیر کشور مصرف می‌شود که بیش از دوبرابر شاخص کمیسیون پایدار سازمان ملل است.

علی پوراحمد درباره شرایط عمومی حوضه آبریز فلات مرکزی و شرقی ادامه داد: تعداد استان‌های واقع در این حوضه آبریز ۱۵ استان است و به‌عبارت‌دیگر ۴۳ درصد جمعیت کشور در این بخش قرار دارند.

وی افزود: سرانه آب تجدیدپذیر کشور برابر با ۱۲۷۱ مترمکعب و سرانه آب تجدیدپذیر حوضه آبریز فلات مرکزی و شرقی برابر ۴۷۳ مترمکعب است.

رئیس حوضه آبریز فلات مرکزی و حوضه‌های شرقی کشور خاطرنشان کرد: بر اساس استانداردهای بین‌المللی، آب قابل‌برنامه‌ریزی به میزان حدود ۴۰ درصد آب تجدیدپذیر باید محدود شود تا ضمن تاب‌آوری در برابر خشکسالی، به حفظ اکوسیستم و توسعه پایدار بر مبنای توان اکولوژیک کمک کند.

پوراحمد گفت: در حال حاضر حدود ۸۸.۹ درصد آب تجدیدپذیر کشور مصرف می‌شود که بیش از دوبرابر شاخص کمیسیون پایدار سازمان ملل است.

وی در باره تغییرات سرانه آب تجدیدپذیر و جمعیت کشور طی یک قرن اخیر افزود: در چهار دهه گذشته، سرانه آب تجدیدپذیر کشور، یک‌سوم شده است. با ادامه این روند و افزایش جمعیت به ۱۰۶ میلیون نفر در سال ۱۴۲۰، پیش‌بینی می‌شود سرانه آب تجدیدپذیر کشور به حدود ۹۷۶ مترمکعب در سال کاهش یابد که بر اساس شاخص فالکن مارک به معنای عبور کشور از شرایط فعلی (تنش آبی) به شرایط بحران آبی در سال ۱۴۲۰ است.

رئیس حوضه آبریز فلات مرکزی و حوضه‌های شرقی کشور خاطرنشان کرد: دراین‌رابطه راهکارها و پیشنهاداتی مطرح است که از جمله می‌توان به اهتمام در اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف آب شرب، ممنوعیت واگذاری اشتراک به مصارف غیرشرب از شبکه آب شرب، ضرورت جداسازی مصارف غیرشرب از شرب به‌ویژه فضای سبز و ضرورت کنترل برداشت‌های چاه‌های کشاورزی در شعاع ۲ کیلومتری منابع آب شرب اشاره کرد.منبع : پايگاه خبري تحليلي انتخاب