فریدون مجلسی، دیپلمات سابق: فقط نفت نیست، هیچ چیز نمی‌توانیم بفروشیم

فریدون مجلسی، دیپلمات سابق گفت: بعضی وقت‌ها سوءتفاهم می‌شود که، چون ایران نمی‌تواند نفت چندانی صادر کند پس مشکل پیش می‌آید. مشکل این نیست. ما هیچ چیز نمی‌توانیم صادر کنیم. شما هر چیزی را به کمتر از قی

فریدون مجلسی، دیپلمات سابق: فقط نفت نیست، هیچ چیز نمی‌توانیم بفروشیم فریدون مجلسی، دیپلمات سابق گفت: بعضی وقت‌ها سوءتفاهم می‌شود که، چون ایران نمی‌تواند نفت چندانی صادر کند پس مشکل پیش می‌آید. مشکل این نیست. ما هیچ چیز نمی‌توانیم صادر کنیم. شما هر چیزی را به کمتر از قیمت واقعی بفروشید در بازار بین‌المللی مشتری دارد.


فریدون مجلسی گفت: بعضی وقت‌ها سوءتفاهم می‌شود که، چون ایران نمی‌تواند نفت چندانی صادر کند پس مشکل پیش می‌آید. مشکل این نیست. ما هیچ چیز نمی‌توانیم صادر کنیم.

اقتصاد ایران اقتصادی متکی به نفت است و صنایع ایران هم عمدتاً از نفت تغذیه می‌کنند. در حالی که در چند دهه گذشته نفت موجب رونق اقتصاد کشور‌های حاشیه خلیج فارس شده، اما ایران از این نعمت بهره‌ای نبرده است. حالا برخی می‌گویند باید از اقتصاد نفتی عبور کنیم. آیا این دیدگاه درست است؟

فریدون مجلسی، دیپلمات سابق، در نشست انقلاب اداری برنامه مقتصاد گفت: بعضی وقت‌ها سوءتفاهم می‌شود که، چون ایران نمی‌تواند نفت چندانی صادر کند پس مشکل پیش می‌آید. مشکل این نیست. ما هیچ چیز نمی‌توانیم صادر کنیم. شما هر چیزی را به کمتر از قیمت واقعی بفروشید در بازار بین‌المللی مشتری دارد.لینک کوتاه کپی لینک

منبع : پايگاه خبري تحليلي انتخاب