فرزین: ریال واحد پول ماست و هیچ چیز جایگزین آن نخواهد شد

رئیس بانک مرکزی تاکید کرد: ریال واحد پول ماست و هیچ چیز جایگزین آن نخواهد شد. ریال دیجیتال همان اسکناس است، اما دیجیتال بوده و بخشی از پایه پولی محسوب می شود. رئیس بانک مرکزی تاکید کرد: ریال

فرزین: ریال واحد پول ماست و هیچ چیز جایگزین آن نخواهد شد رئیس بانک مرکزی تاکید کرد: ریال واحد پول ماست و هیچ چیز جایگزین آن نخواهد شد. ریال دیجیتال همان اسکناس است، اما دیجیتال بوده و بخشی از پایه پولی محسوب می شود.


رئیس بانک مرکزی تاکید کرد: ریال واحد پول ماست و هیچ چیز جایگزین آن نخواهد شد. ریال دیجیتال همان اسکناس است، اما دیجیتال بوده و بخشی از پایه پولی محسوب می شود.لینک کوتاه کپی لینک

منبع : پايگاه خبري تحليلي انتخاب