مجری صداوسیما، «نطفه اصلاح طلبی» را حرام خواند

شهبازی، مجری صداوسیما در واکنش به توئیت آذر منصوری درباره نیکا شاکرمی نوشت: «اصلاح طلبی» نطفه اش حرام است. «اصولگرایی» لقمه اش! نتیجه اولی را در این مواقع ببینید. نتیجه دومی را هم... به وقتش می‌گویم.

مجری صداوسیما، «نطفه اصلاح طلبی» را حرام خواند شهبازی، مجری صداوسیما در واکنش به توئیت آذر منصوری درباره نیکا شاکرمی نوشت: «اصلاح طلبی» نطفه اش حرام است. «اصولگرایی» لقمه اش! نتیجه اولی را در این مواقع ببینید. نتیجه دومی را هم... به وقتش می‌گویم.


شهبازی، مجری صداوسیما در واکنش به توئیت آذر منصوری، رییس جبهه اصلاحات «نطفه اصلاح طلبی» را حرام خواند.

به گزارش «انتخاب»؛ این مجری صداوسیما در واکنش به توئیت آذر منصوری، رییس جبهه اصلاحات درباره نیکا شاکرمی نوشت: «اصلاح طلبی» نطفه اش حرام است. «اصولگرایی» لقمه اش!

نتیجه اولی را در این مواقع ببینید. نتیجه دومی را هم... به وقتش می‌گویم.


منبع : پايگاه خبري تحليلي انتخاب