افرایش ۱۱۰ درصدی قیمت کتاب

آمار نشر در فروردین ماه حاکی از افزایش ۱۱۰ درصدی قیمت کتاب در فروردین ماه نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته دارد،‌ در حال شمارگان کتاب نیز ۵۷ درصد افزایش داشته است. تسنیم: آمار نشر در فروردین ماه

افرایش ۱۱۰ درصدی قیمت کتاب آمار نشر در فروردین ماه حاکی از افزایش ۱۱۰ درصدی قیمت کتاب در فروردین ماه نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته دارد،‌ در حال شمارگان کتاب نیز ۵۷ درصد افزایش داشته است.


تسنیم: آمار نشر در فروردین ماه حاکی از افزایش ۱۱۰ درصدی قیمت کتاب در فروردین ماه نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته دارد،‌ در حال شمارگان کتاب نیز ۵۷ درصد افزایش داشته است.

براساس آمارهای موجود در خانه کتاب و ادبیات ایران،‌ در نخستین ماه از سال جدید،‌ نشر ایران شاهد انتشار 5 هزار و 21 عنوان کتاب تازه بوده است، که نسبت به بازه زمانی مشابه در سال گذشته شاهد افزایش 24 درصدی بوده‌ایم.

از این میان 3 هزار و 662 عنوان تالیفی و هزار و 359 عنوان ترجمه بوده است.ناشران تهرانی 3 هزار و 633 عنوان کتاب منتشر کرده و ناشران شهرستانی هزار و 338 عنوان.

در میان کتاب‌های منتشر شده فروردین ماه،‌ 3 هزار و 10 عنوان چاپ اول و 2 هزار و 11 عنوان تجدید چاپ بوده است،‌ شمارگان کل کتاب‌های منتشر شده شش میلیون و سیصد و سی هزار و دویست و شصت و چهار نسخه بوده است،‌ اگرچه تعداد عناوین نسبت به بازه زمانی مشابه 24 درصد افزایش داشته است،‌ اما شمارگان کل کتاب‌ها با 50 درصد افزایش روبرو بوده است.

میانگین شمارگان هر عنوان نیز هزار و 260 نسخه بوده است که نسبت به بازه زمانی مشابه در سال گذشته افزایش داشته است که نسبت به بازه زمانی مشابه 57 درصد افزایش داشته است.

ارزش ریالی کتاب‌های منتشر شده در فروردین ماه،‌ 11 میلیارد و شصت و دو میلیون و پانصد و هفتاد و یک هزار و نود ریال بوده و میانگین قیمت کتاب نیز به 170 هزار تومان رسیده است.این در حالی است که در فروردین ماه سال گذشته میانگین قیمت کتاب 81 هزار تومان بوده است،‌ یعنی افزایش 110 درصدی را در قیمت‌ها در آستانه نمایشگاه کتاب تجربه می‌کنیم. میانگین قیمت کتاب نیز از صفحه‌ای 500 تومان به صفحه‌ای هزار و 200 تومان رسیده است.

افزایش 110 درصدی قیمت کتاب در آستانه نمایشگاه کتاب در حالی اتفاق افتاده است که قیمت کاغذ نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته افزایشی نداشته و تعرفه‌های چاپ نیز اخیراً‌ و برای ماه‌های پیش رو با افزایش همراه بوده است.

در میان رده‌های دیویی نشر کودک و نوجوان با 921 عنوان کتاب در صدر قرار دارد و پس از آن ادبیات با 909 عنوان و کمک درسی با 731 عنوان در رده‌های بعدی قرار دارند،‌ کمترین عناوین منتشره نیز با 60 عنوان به حوزه کلیات اختصاص دارد.

در حوزه کودک و نوجوان از 921 عنوان کتاب منتشره 568 عنوان تالیفی و 353 عنوان ترجمه بوده است،‌ اگر چه فاصله ترجمه و تالیف در این حوزه چندان نگران کننده نیست،‌ اما وقتی آمار کتاب‌های چاپ اول این حوزه را در قیاس با تجدید چاپی‌ها بررسی کنیم،‌ خواهیم دید که روند حرکت ناشران به سمت کتاب‌های تجدید چاپ و کاهش تالیفات تازه در این حوزه ادامه دار بوده و وضعیت نگران‌کننده‌ای را ایجاد کرده است.

شمار کتاب‌های چاپ اول این حوزه 435 عنوان و شمار تجدید چاپی‌ها 486 عنوان بوده است. میانگین شمارگان کتاب در حوزه کودک و نوجوان نیز هزار و 458 نسخه بوده است. اما قیمت کتاب‌های کودک و نوجوان نیز با افزایش روبرو بوده است،‌ از 52 هزار تومان در فروردین سال گذشته به 76 هزار تومان رسیده است. به عبارت دیگر 44 درصد گران‌تر شده است.


منبع : پايگاه خبري تحليلي انتخاب