هیچ جایگاهی بدون کارت سوخت آزاد نیست/ حضور فوری بازرس در جایگاه متخلف با گزارش مردم

مدیر سامانه هوشمند سوخت گفت: طرح ساماندهی کارت‌های آزاد جایگاه‌داران به‌هیچ‌وجه به‌معنای جمع‌آوری کامل کارت‌های سوخت آزاد نیست، بلکه این طرح به‌منظور ساماندهی و مدیریت بهتر عرضه بنزین در کشور است.

مدیر سامانه هوشمند سوخت گفت: طرح ساماندهی کارت‌های آزاد جایگاه‌داران به‌هیچ‌وجه به‌معنای جمع‌آوری کامل کارت‌های سوخت آزاد نیست، بلکه این طرح به‌منظور ساماندهی و مدیریت بهتر عرضه بنزین در کشور است.


تسنیم: مدیر سامانه هوشمند سوخت گفت: طرح ساماندهی کارت‌های آزاد جایگاه‌داران به‌هیچ‌وجه به‌معنای جمع‌آوری کامل کارت‌های سوخت آزاد نیست، بلکه این طرح به‌منظور ساماندهی و مدیریت بهتر عرضه بنزین در کشور است.

محمد صادقی، مدیر سامانه هوشمند سوخت اظهار داشت: این طرحی که اجرا شده، نه جمع‌آوری کارت‌های آزاد سوخت است و نه کاهش آنها، بلکه در واقع طرح ساماندهی کارت‌های سوخت آزاد جایگاه‌ها است.

وی افزود: این را که عنوان شده است 70 درصد کارت‌های آزاد جایگاه‌ها قرار است جمع‌آوری شود، تأیید نمی‌کنم، ملاک ساماندهی چیز دیگری است؛ با اجرای این طرح، به‌ازای هر سکو، 2 کارت آزاد در اختیار جایگاه‌دار خواهد بود.

* کارت‌هایی که جمع‌آوری می‌شود هیچ تأثیری در سوخت‌گیری مردم ندارند

صادقی با بیان اینکه "جایگاه‌های عرضه سوخت به جایگاه‌های کم‌فروش، متوسط‌فروش و پُرفروش تقسیم‌بندی می‌شوند"، گفت: تا پیش از این، به تمامی جایگاه‌ها فارغ از میزان فروش و بدون توجه به اینکه جایگاه در نقاط پرتردد و پرتقاضا قرار گرفته یا خیر، به‌مقدار یکسان کارت آزاد تعلق می‌گرفت و جایگاه‌هایی داشتیم که با وجود فعال بودن تنها یک سکو، مثلاً 12 کارت آزاد با سهمیه هر‌کدام 8000 لیتر بنزین 3000تومانی دراختیار داشتند.

وی ادامه داد: ما در طرح ساماندهی کارت‌های آزاد سوخت جایگاه‌داران، به‌ازای هر سکو، دو کارت آزاد در اختیار جایگاه‌دار خواهیم گذاشت و بیش از آن را جمع‌آوری می‌کنیم؛ به‌این‌صورت بسیاری از کارت‌های آزادی که مورد استفاده در جایگاه‌ها قرار نمی‌گرفتند و وجود یا عدم‌وجود این کارت‌ها، هیچ تأثیری در سوخت‌گیری مردم نداشت، جمع‌آوری می‌شوند.

* تمامی جایگاه‌ها حتی در نقاط دوردست کارت سوخت آزاد دارند

مدیر سامانه هوشمند سوخت خاطرنشان کرد: تمامی جایگاه‌های عرضه سوخت در تهران و در تمامی کشور، حتی در دورترین نقاط، کارت آزاد در اختیار دارند و هیچ جایگاهی در کشور نیست که بتواند مدعی شود کارت آزاد سوخت‌گیری ندارد؛ پس اگر مردم در مراجعه به جایگاهی با عدم ارائه کارت سوخت آزاد از سوی اپراتورهای جایگاه مواجه شدند، نیازی نیست جایگاه را به‌قصد رسیدن به جایگاهی دیگر ترک کنند، بلکه در تمامی جایگاه‌های عرضه، شماره‌های نواحی شرکت پخش درج شده است، بلافاصله با شماره‌ها تماس حاصل کنند تا بازرسان شرکت ملی پخش در جایگاه مربوطه حاضر شوند.

* افزایش قیمت بنزین با جمع‌آوری کارت‌های سوخت آزاد شایعه‌ و کذب است

وی اضافه کرد: طرح ساماندهی کارت‌های آزاد جایگاه‌داران به‌هیچ‌وجه به‌معنای جمع‌آوری کامل کارت‌های سوخت آزاد نیست، بلکه این طرح به‌منظور ساماندهی و مدیریت بهتر عرضه بنزین در کشور است؛ همچنین این طرح هیچ‌ارتباطی با موضوع قیمت بنزین ندارد و مردم شایعه‌هایی در مورد افزایش قیمت بنزین در ادامه اجرای این طرح را باور نکنند، چرا که هیچ تصمیمی برای تغییر نرخ بنزین و یا تغییر سهمیه‌بندی بنزین در زمان حاضر وجود ندارد.منبع : پايگاه خبري تحليلي انتخاب